OK

Du kan her download inholdet af denne side:

Velkommen til Damhus Køreskole

Vores målsætning er, at du går herfra som en glad og tilfreds kunde, og at erhvervelse af kørekortet bliver et godt minde for dig resten af livet. I starten vil det måske føles der er mange ting at holde styr på, men vi vil give dig et overblik så tag det helt roligt. Det der står her i brevet, vil du igen få forklaret og uddybet til intro, hvor du kan stille alle de spørgsmål du måtte have. Hvis du på noget tidspunkt er i tvivl eller utilfreds med noget, er du altid velkommen til at kontakte ledelsen via hjemmesiden damhuskoereskole.dk

Aflysning:

Aflysning af en kørelektion skal ske senest dagen før inden kl.12.00. Sygemelding skal ske om morgenen inden kl.07.30 (som på arbejdsmarkedet) til din kørelærer. Det er meget vigtigt at du overholder dine aftaler i undervisnings-forløbet, da du ellers hæfter selv på gebyret.

Lektionsplan/Logbog:

Første gang du møder op til teoriundervisning, får du udleveret en logbog. Logbogen er din lektionsplan og du kan se i hvilken rækkefølge emnerne kommer. Denne logbog skal medbringes til alle undervisningslektioner teori som kørsel, og skal underskrives af både kørelærer og elev.

Manøvrebane:

På køreskolen aftaler du tid til manøvrebanekursus. Kørelærer er med på manøvrebanen og undervise i simple manøvre og øvelser. Du får til manøvrebanen udleveret en ansøgning om kørekort. Husk at medbringe din logbog. Aflysning skal ske 4 dage før og udeblivelse koster nyt gebyr.på

Teoriprøve:

Når du har været igennem til og med lektion 16 i lektionsbogen, typisk varende 4 uger, er det tid til teoriprøven. Der er ofte ventetid hos politiet hvorfor du skal tilmeldes til teoriprøve så hurtigt som muligt. Derfor sørg for at disse er afleveret til køreskolen hurtigst muligt så vi kan bestille teoriprøve til dig:

1: Udfyldt ansøgningsskema.

2. Kopi af sygesikringsbevis.

3. Førstehjælpskursus (Kan tilmeldes på skolen).

4. Lægeerklæring (husk at medbringe et stk. pasfoto til lægen).

5. Prøvegebyr til politiet på 800,- .

6. Udenlandske statsborger skal vedlægge kopi af opholdstilladelse og pas.

Selve teoriprøven foregår i politiets lokaler på Toftegårdsplads/Gammel Køge Landevej 1 - Kom i god tid!

Medbring følgende til teoriprøven:

1. Ansøgning om kørekort, som du selv skal sikre dig er underskrevet af underviserne på manøvrebane, i teorilokalet og praktisk køreundervisning.

2. Logbog (underskrevet til og med lektion 19).

3. Gyldigt pas ( Hvis du ikke har et pas, skal du medbringe original dåbsattest/navneattest og sygesikringsbevis).

Prøven skal aflyses 5 hverdage før inden kl. 12.00 ellers mistes prøvegebyret.

Køreteknisk anlæg:

Aftal tid for køreteknisk anlæg med din kørelærer idet du har bestået din teoriprøve og snart skal til køreprøve. Aflysning skal ske senest 7 dage før ellers koster det nyt gebyr.

Praktisk Køreprøve:

Du kan tilmeldes den praktiske prøve, når du har bestået teoriprøven. Husk at medbringe:

1. Ansøgning om kørekort.

2. Logbog (i underskrev stand).

3. Gyldigt pas (Hvis du ikke har et pas, skal du medbringe

dåbsattest/navneattest og sygesikringsbevis).

Aflysninger:

Du skal helst overholde de tider du aftaler med din kørelærer. Vi forstår at der kan være situationer hvor det ikke er muligt for dig at overholde den aftalte tid. Det er meget vigtigt at du aflyser i god tid så kørelærer kan bruge din tid på en anden elev. Hvis du aflyser for sent, skal du betale fuldt honorar.

Seneste tider for aflysninger:

Førstehjælp: 7 hverdage før, inden kl. 12.00 telefonisk til kontoret i åbningstiden.

Manøvrebane: 7 hverdage før, inden kl. 12.00 telefonisk til kontoret i åbningstiden. ( Hvis du udebliver/melder afbud forsent koster det 1800 kr.)

Kørelektion: 2 hverdage før, inden kl. 12.00 telefonisk til kørelæreren.

Kørelektion ved sygdom: 1 hverdag før, inden kl. 12.00 telefonisk til kørelæreren.

Køreteknisk anlæg: 7 hverdage før, telefonisk til kontoret i åbningstiden. ( Hvis du udebliver/melder afbud forsent koster det 2200 kr.)

Teoriprøve: 7 hverdage før, inden kl. 12.00 telefonisk til kørelæreren ellers koster det nyt gebyr.

Køreprøve: 7 hverdage før, inden kl. 12.00 telefonisk til kørelæreren

Pauser i undervisningen

Rigspolitichefen har bestemt, at der ikke må være ophold på mere end 3 måneder i undervisningen. Det betyder i praksis at:Hvis du ikke har modtaget teori- eller køreundervisning i tre måneder, så skal du starte helt forfra med undervisningen.

GOD FORNØJELSE MED DIN KØREUDDANNELSE!


Bilens teknik

Når du skal op til køreprøven, starter motorsagkyndig ud med at stille dig nogle spørgsmål til bilens teknik. Når du har svaret tilfredsstillende på dem, kan I komme i gang med den praktiske del af køreprøven.

Her kan du læse om bl.a. motor, bremser, dæk og lygter - og øve dig på den viden, der gerne skal sidde på rygraden, når du skal op til køreprøven.

Motor og udstødning

 • Der må ikke komme unødig røg og støj ud fra motoren.
 • Der må ikke sive olie ud af motoren - som så vil være tilsølet.
 • Der skal være nok motorolie på bilen. Det tjekker du ved at se på målepinden, der skal stå mellem min. og max.
 • Der skal være nok køler- og sprinklervæske på bilen.
 • Udstødningssystemet skal sidde godt fast og være tæt.

Dæk

 • Der må ikke være synlige skader på dæk og hjulfælge.
 • Dækmønsteret skal min. være 1,6 mm. dybt. Det tjekker du ved at se på slidindikatoren, der er 1,6 mm. højt.
 • Alle fire dæk skal være samme type (sommer-/vinterdæk).
 • Der må bruges pigdæk mellem 1. november og 15. april.

Støddæmpere

Når man trykker kraftigt ned på støddæmperne, skal de gå til ro igen med det samme. Dette skal du gøre ved alle fire støddæmpere.

Styretøj

 • Det skal være både nemt, sikkert og hurtigt at betjene styreapparatet.
 • Nyere biler må ikke have ratslør.
 • Der må ikke være modstand eller mislyde i styretøjet.

Sådan kontrollerer du for ratslør

 • Start motoren og arranger hjulene, så de står i ligeud stilling.
 • Rul vinduet ned og gå ud af bilen. Herfra drejer du på rattet i små bevægelser (fra side til side). Du kan nu tjekke, om hjulene følger efter rattets bevægelser med det samme.
 • Tjek også væskestanden for servostyring. Den skal være mellem min. og max.

Bremser

Driftsbremse (fodbremse):

 • Fodbremsen skal være et 2 kreds hydraulisk system (som virker med væsketryk).
 • Fodbremsen skal virke på alle fire hjul, og den skal være i stand til at bremse bilen både hurtigt, sikkert og virksomt - ved alle belastninger og hastigheder.

Parkeringsbremse (håndbremse):

 • Håndbremsen (som er mekanisk) skal virke på mindst to af de fire hjul.
 • Ved hjælp af håndbremsen skal bilen kunne blive stående i fastspændt tilstand, og bilen skal kunne holdes på en 18% hældning.

Nødbremse:

 • Hvis driftsbremsen svigter, skal nødbremsen sikkert kunne bremse bilen.
 • Nødbremsen kan være parkeringsbremsen eller den ene kreds i driftsbremsen.

Kontrol af driftsbremsen. Bremsepedalen:

 • Skal have en helt skridsikker overflade.
 • Skal sidde fast.
 • Skal have én centimeters frigang.
 • Må ikke trædes længere end halvvejs ned mod bunden.
 • Må ikke synke, når man udsætter den for konstant tryk.

Sådan kontrollerer du vakuumforstærkeren (bremseforstærker):

 • Mens motoren er slukket, pumper du bremsepedalen fem til 10 gange - indtil pedalen bliver hård.
 • Bliv ved med at holde bremsepedalen nede og start motoren.
 • Hvis bremseforstærkeren virker som den skal, vil bremsepedalen nu synke.

Lygter

Alle bilens lygter skal virke og være helt rene.

Positionslygter:

 • Bilen skal have to positionslygter
 • Begge lygter skal kunne ses på 300 meters afstand, og de skal være hvide (lygter, der er sammenbygget med nær/fjernlys, der lyser gulligt, må gerne have en gullig farve).
 • Lygterne må ikke virke blændende.

Nærlys:

 • Bilen skal have to nærlyslygter.
 • Begge lygter skal kunne oplyse vejen mindst 30 meter frem.
 • Lygterne må ikke blænde.
 • Lyskeglen fra lygterne skal have et fald på 1 % (det svarer til 1 centimenter per meter), og skal være asymmetrisk til højre (så der lyses længere frem i højre side end i venstre. På den måde er det lettere at se fodgængere og cyklister, når det er mørkt).
 • Nærlys skal have en hvid eller gullig farve

Fjernlys (langt lys):

 • Bilen skal have to fjernlyslygter.
 • Begge lygter skal kunne oplyse vejen mindst 100 meter frem.
 • Fjernlys må gerne virke blændende, og der skal være en kontrollampe (blå) på instrumentpanelet.
 • Fjernlys skal lyse hvidt eller gulligt.

Baglygter:

 • Bilen skal have to baglygter.
 • Baglygterne skal kunne ses på mindst 300 meters afstand.
 • Baglygterne skal lyse rødt og må ikke virke blændende.

Stoplygter (bremselys):

 • Bilen skal have tre stoplygter (ældre biler skal have to).
 • Stoplygterne skal lyse rødt, og de skal være væsentligt kraftigere end de to baglygter.
 • Du kan kontrollere, om bremselygterne lyser kraftigere end baglygterne ved at se på lygterne, mens nogen træder på bremsepedalen for dig.

Reflekser:

 • Bilen skal have to røde reflekser bagpå.
 • Reflekserne må ikke være trekantede.

Nummerpladelygter:

 • Der skal være mindst én nummerpladelygte (mange biler har to).
 • Nummerpladelygten skal lyse hvidt.
 • Lygten skal gøre det muligt at aflæse nummerpladen på mindst 20 meters afstand.

Blinklygter:

 • Bilen skal have seks blinklygter - to foran, to bagpå og én på hver side af bilen.
 • Blinklygterne skal have et gulligt/orange lys og skal kunne ses tydeligt - også i kraftigt sollys.
 • Blinklygterne skal blinke 60-120 gange i minuttet.

Haveriblink (katastrofeblink):

 • Haveriblinket skal kunne tænde alle (og kun) blinklys samtidig.
 • Haveriblinket skal bruges, hvis der er kødannelse på motorvejen.

Horn

Hornet skal have en konstant og klar tone.


GODE RÅD TIL KØREPRØVEN

HUSK ANSØGNING, LOGBOG OG PAS!

Billederne

Når du kigger på et billede, skal du forestille dig at dette er dit syn i trafikken. Du er ude at køre og pludselig fryses billedet. Billedet er typisk taget fra førersædet og du kører bilen.

Til at starte med skal du ikke vurdere billedet men kun kigge på det, dette er dit syn som fører af bilen. Dernæst er det tid til at tage stilling til de forskellige spørgsmål. Du vil informeres om din situation som fx: "du kører 50 km/t, der er ingen kørende bagude, hvordan vil du fortsætte... "

Nu skal du kombinere dit syn som fører af bilen med den information du får, og besvare hvordan du vil handle som en bilist med ansvar.

Hastigheden

Hvis du i spørgsmålet får oplysning om din hastighed skal du altid lægge mærke til hvad hastighedsgrænsen er, hvor hurtigt må man egentlig køre her?

Hastighedsgrænserne er lagt efter hvad der er forsvarligt og derfor må man ikke køre hurtigere. Fx. får du at vide at du på en vej hvor man egentlig må køre 50 km/t, nu har sat farten ned til 40 km/t, altså har du allerede sat farten ned med 10 km/t. Det vil f.eks. ofte være tilstrækkelig hastighed til et sving, med mindre vejen er smal, glat eller lign.

Særlig opmærksom

Her skal du tænke på de næste 2-4 sekunder. Så hvis du bremser op for fx børn der løber ud på vejen, så skal du på dette billede være særlig opmærksom på dette. Du skal ikke være særlig opmærksom på at

der længere henne af gaden er en højre vigepligt. Så særlig opmærksom, tænk på de næste 2-4 sekunder.

Er der frit bagude i sidespejlet?

Hvis du skal sætte igang, skifte vognbane eller lignende og du kan se i sidespejlet at der er frit bagude, så skal du normalt ikke udføre manøvren med det samme. Du skal nemlig først orientere dig ved at se bagud og kontrollere den blinde vinkel. Til gengæld hvis du får oplyst at der er frit bagude, så skal du tage det som at du har orienteret dig korrekt, hvorfor du godt kan udføre manøvren hvis forholdende øvrigt er ok.

Hvis der ikke er frit bagude i sidespejlet, skal du ikke sætte igang eller skifte bane.

Simple spørgsmål

Du skal ikke lade dig forvirre hvis der kommer spørgsmål der lyder for simpelt. Du skal ikke begynde at lede efter et problem som ikke er der. Fx: Du har ubetinget vigepligt og der er både biler, cykler, knallerter, motorcykler og fodgængere som du skal holde tilbage for. Så JA til at du vil holde tilbage for dem.

Hvis du tvivler

Er du i tvivl om svaret, så følg din første indskydelse. Sæt dit kryds, glem spørgsmålet og vær klar til det næste billede. Der er fifty-fifty chance for at dit kryds er sat rigtigt. Hvis du derimod bruger for lang tid på at tænke over det, risikerer du at svare forkert på de kommende spørgsmål som du ellers ville have fået rigtigt.

Modsiger du dig selv

Du kan nå at rette på en fejl hvis du opdager at dine svar ikke stemmer overens. Hvis du fx siger ja til at fortsætte med uændret hastighed og siger ja til at flytte foden til bremsen, så har du en fejl i et af spørgsmålene. Hvis du opdager dette, kan du nå at rette din fejl.

Cyklister

Kig på fødderne for at vurdere om cyklisten kører eller holder stille. I teoriprøven kører cyklisten når fødderne er på pedalerne og holder stille når mindst en fod er på jorden. Cyklisternes hastighed svarer til ca 20m/t. Hvis cyklisten rækker hånden op, betyder det at cyklisten bremser op.

Forbered dig til teoriprøven

For at kunne bestå teoriprøven er det vigtigt at du øver dig på forskellige prøver. På skolen kan der købes CD til hjemme brug med billeder tilsvarende dem der kommer til prøven.

Hvis du vil rette dit kryds

Hvis du vil rette dit svar fx fra JA til NEJ, så udfyld JA-rubrikken helt ud med kuglepen, og sæt kryds i NEJ.


GODE RÅD TIL KØREPRØVEN

HUSK ANSØGNING, LOGBOG OG PAS!

Unødvendig stres

Når du fortæller din familie og venner at du skal til køreprøve kan dette ligge ekstra pres på dig. For du skal ligeledes fortælle dem alle hvis du dumper. Så hellere vente med det, og det er altid sjovt bagefter at meddele den gode nyhed.

Kør som du har lært

Til køreprøven testes dine praktiske færdigheder og din adfærd i trafikken. Brug din viden fra teoriundervisningen når du er ude at køre.

Pga. nervøsitet er det desværre tit at man ikke kan yde sin bedste til prøven, derfor må du gøre dit bedste for at slappe af, lægge din nervøsitet til side og allervigtigst køre som du har lært af din kørelærer. Det er ligeledes vigtigt at du selv føler dig sikker før du skal op, hellere at du tager en køretime eller to ekstra fremfor at tage chancen - det er dyrere at dumpe.

Her giver vi nogle generelle tips som kan give dig ro over dig selv, give dig overblik over trafikken og dermed gøre det nemmere for dig at køre bil. Hav disse tips i baghovedet når du er ude at øve med din kørelærer.

Højre - Venstre

Der er mange der bøvler med højre-venstre. Det skal du ikke lægge meget i for dette er en køreprøve, ikke en højre-venstre prøve. Den sagkyndige er ikke ude på at gøre det sværere for dig, derfor kan du, hvis du har svært ved at skelne mellem højre og venstre, blot sige det til den sagkyndige som så vil pege. Hvis du bliver bedt om at svinge til højre i et kryds og kommer til at svinge til venstre, så er det ikke det du dumper af, hvis bare gør det rigtigt efter reglerne.

Perfekt kørsel for at bestå?

Nej for den sagkyndige ér klar over at du er lidt nervøs og forstår godt dette. For at bestå køreprøven, skal du præstere en lovlig og sikker kørsel - det er ikke nødvendigvis det samme som at køre fejlfrit. Det kan accepteres at du med den korte kørselserfaring godt kan lave et par små skønhedsfejl.

Under prøven vil du måske opdage din egen fejl eller tænke på at du måske har dummet dig, her er det meget vigtigt at du slipper på denne tanke for ikke at lave yderligere fejl. For det er meget sandsynligt at mens du tænker på dette som måske er en acceptabel fejl, at du så går hen og laver en alvorlig fejl der kan dumpe din prøve. Det er en kliche at hvis du begynder at tænke "nu er jeg dumpet" - så dumper du om lidt. Dette fordi du har fjernet dit fokus fra trafikken. Koncentrer dig om at komme videre - tænk fremad. Den sagkyndige skal se at du kan vinde din fokus tilbage efter sådan en situation og at du ikke går i panik. Tænk derfor hele tiden fremad og koncentrer dig om nuet. Glem at du måske har dummet dig og være 100% tilstede i nutiden, så har du størst chance for at bestå.

Kør i en tilpas rytme.

Det må ikke være ubehageligt at sidde ved siden af dig når du kører bilen hvorfor du må undgå at lave pludselige handlinger. Dette gør du ved at køre stille og roligt og giv dig selv god tid til at betjene bilen. Dog skal du også være praktisk i trafikken, dvs. du skal accelerere bilen op til den størst tilladte hastighed med rolige og præcise gearskift, rolig tilkobling, blød nedbremsning og rat drejninger. Dette viser den sagkyndige at du har kontrol over dine handlinger og kender bilens reaktioner.

Husk at trække vejret

Der vil være naturlige pauser i trafikken som når du holder stille for rødt. Udnyt disse pauser til din egen fordel. Træk vejret dybt, slap af i skuldrene og se fremad i retningen du skal køre om lidt. Andre små pauser som når du standser for ubetinget vigepligt, kan du gøre det samme mens du stille og roligt skifter til første gear og orienterer dig, du skal ikke skynde dig, hele tiden vise du er rolig og har styr på at betjene bilen i trafikken.

Løb dig en tur, drik grønte, motioner.

Det er naturligt at være nervøs før din køreprøve, men du må tage kontrol over din stres så du kan betjene bilen. Du kender dig selv bedst og du kan gøre ting for at være mentalt parat og nedsætte nervøsiteten, så husk at forkæle dig selv før prøven. :)