En klassisk køreskole i Rødovre

Ifølge færdselslovens § 56 skal man have kørekort for at køre bil. En af betingelserne for at få kørekort er at man skal modtage undervisning i henhold til den obligatoriske undervisningsplan hos en godkendt kørelærer og derefter bestå en køreprøve. Forløbet opdeles i en teoretisk og en praktisk prøve.

Lovens mindstekrav er 29 lektioner af mindst 45 minutter i teoretiske emner + 24 lektioner af mindst 45 minutter i praktisk kørsel (Bil). Heraf 4 lektioner på manøvrebane og 4 lektioner på glatbane. Undervisningen skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage.

Du må erhverve dig et kørekort til kategori B (alm. bil) når du er fyldt 18 år. Kørekortet er normalt gyldigt i 15 år og giver ret til at føre følgende:
– person-/varebil på højst 3,5 tons
– bil med højst 8 siddepladser foruden førerpladsen
– tilkoblet påhængsvogn på højst 750 kg
– 3-hjulet motorcykel (men ikke 2-hjulet motorcykel)
– traktor/motorredskab
– registreringspligtig knallert

Det er tilladt at starte undervisningen til kategori B (alm. bil) 3 måneder før du fylder 17 år.

Du kan gå op til teoriprøven en måned før du fylder 17 år. Men den praktiske prøve kan tidligst aflægges den dag du fylder 17 år.

Fra 1. januar 2017 er det også muligt for 17 årige at tage kørekortet. Du kan starte dit kørekortforløb tre måneder før du fylder 17. Hvis du ønsker at starte dit kørekortforløb kan du begynde dit kørekortforløb tre måneder før du fylder 17 år. Dine forældre skal dog udfylde en samtykkelseserklæring inden du har mulighed for at starte på kviktrafikskole.

Teoriprøve

Prøven er skriftlig og har en varighed på ca. 30 minutter. Prøven består af en serie af justitsministeriets godkendte lysbilledsæt med indtalte spørgsmål, der gengives på lydbånd med tilhørende 2-4 svarmuligheder. Eleverne skal vælge mellem svarene ved afkrydsning (ja/nej) på et udleveret skema. Før prøven bliver deltagerne vejledt om prøvens gennemførelse og vilkår.

Du har bestået prøven til almindelig bil, hvis du har besvaret 20 rigtige ud af 25 lysbilleder (til Taxa-prøve mindst 22 rigtige). Der er 12 elever til prøve ad gangen.

Prøven afholdes af politiet og foregår på GL. KØGELANDEVEJ 1, 2500 VALBY.
Umiddelbart efter teoriprøven vil den prøvesagkyndige meddele resultatet og aflevere et bedømmelsesskema.

HUSK! Prøvelokalet lukkes ved aftalte mødetid. Elever der møder for sent, kan ikke få adgang og skal have berammet en ny prøve mod gebyr.

Til teoriprøven skal du medbringe følgende

1. Godkendt ansøgning om kørekort.
2. Dit pas og evt. tidligere udstedt kørekort (sygesikringsbevis/dankort godkendes ikke som legitimation)

3. Din lektionsplan (logbog) – udleveret til dig ved første teorilektion.

Manøvrebane

Varighed: 4 x 45 minutter og der må være op til 3 elever ad gangen.

Når man skal lærer noget nyt skal man begynde med den lette del af opgaven og derefter gradvist øge sværheden. Den bedste start på køreuddannelsen får man ved at træne på en lukket øvelsesplads, en såkaldt manøvrebane, som er godkendt af politiet. En kyndig instruktør fra Dansk Trafikskole sørger for at du lærer at betjene bilen korrekt og bliver fortrolig med teknikken uden at skulle tænke på færdselsregler, signaler, tavler, striber, andre trafikanter osv. Du lærer bl.a. følgende:

– Forberedelse til kørsel, igangsætning og standsning, kørsel i 8-tal, vending samt baglæns kørsel mm.
– Parkering i båse og ved vejkant, forlæns og baglæns slalom og målebremsning.

Damhus Køreskole

Damhus Køreskole har eksisteret siden 1965 i Rødovre og vi arbejder hver dag hårdt for også at være den bedste. Vores kompetente og erfarne kørerlærere gør undervisningen sjov og spændende, og som resultat består langt de fleste af vores elever deres prøver i første forsøg.

Vores Partner