OK

Hvornår må jeg begynde at tage kørekortet?

Undervisningen må påbegyndes 3 måneder før du fylder 17 år. Du kan tidligst aflægge teoriprøven 1 måned før du fylder 17 år. Den praktiske prøve må tidligst aflægges den dag du fylder 17 år.

Hvor lang tid tager det at få kørekortet?

Det er individuelt, men et normalt kursus tager ca. 2-3 mdr. Hvis du gerne vil have kørekortet hurtigt, kan du vælge et lynkursus som tager ca. 4-6 uger.

Hvordan kan jeg starte på et kørekort?

Du kan tilmelde dig til et af vores holdstart og deltage til intro, det er gratis og uforpligtende og du kan efterfølgende bestemme om du er klar til at starte. Til intro vil du få alt det praktiske gennemgået og kan stille alle de spørgsmål du vil. Du vil få et velkomstbrev hvor det hele og står i.

Er første dag gratis og hvad er intro?

Gratis introduktion betyder at du kan møde op til vores holdstart uden at tilmelde dig. Hvis du efter endt introduktion ikke har truffet en beslutning, behøver du ikke at tilmelde dig. Dette giver dig mulighed for at se køreskolen før du vælger at starte. Forældre er også velkommen til at komme og få en kop kaffe.

Kan jeg vælge at tage undervisning på pc?

På Damhus Køreskole har vi valgt at bibeholde den gode gamle klasseundervisning. Vores erfaring er at det giver mest udbytte hvorfor vi har en meget høj første gangs bestående. Klasseundervisning foregår ved at kørelærer p tavlen gennemgår emnet og man kan undervejs snakke om det i dialog. Der laves også teoritester som gennemgås et billede af gangen så elle er med. Der er dog også mulighed for at købe en onlinekode til teoriundervisningen så man kan øve sig derhjemme.

Hvorfor er der forskel på priser hos forskellige køreskoler?

Hver køreskole har sine egne prioriteringer. Nogle vil gerne have mange elever igennem andre mindre antal men mere tid til hvert enkelt elev. På Damhus Køreskole går vi op i at hver enkelt elev får den rette opmærksomhed og hjælp til at forstå teorien og dernæst blive en god og sikker bilist i trafikken.

Hvilke dage er teoriundervisningen?

Teoriundervisningen foregår mandag og torsdage kl. 17-19 på køreskolen og teoridelen i lektionsplanen varer ca. 4 uger. Dvs. du skal sætte fire mandage og torsdage af til det, hvis du er forhindret pga. sygdom eller lignende, skal du snakke med din kørelærer og i finder sammen en løsning.

Kan jeg vælge at tage alt teorien på en gang og gemme kørelektionerne til senere?

Lektionsplanen er tilrettelagt således at teorien og kørsel hænger sammen. Når man fx får gennemgået rundkørsler til teoriundervisningen, er den næste kørsel øvelse i rundkørsler. Derfor skal man følge lektionsplanen nøje.

Hvor mange gange skal jeg komme til teori?

Du skal som min. komme til teori 8 gange og det er mandage og torsdage kl. 17-19. På Damhus Køreskole har man ret til ubegrænset teori, så teorien kan tages flere gange hvis man har behov for det.

Kan jeg tage teorien igen og koster det ekstra?

Du kan tage teorien ligeså mange gange du har behov for uden yderligere omkostninger. I lovpakken har du adgang til ubegrænset teori i 12 mdr.

Hvorfor hedder det en lovpakke?

Det hedder en lovpakke, da det indeholder alle de lovpligtige timer der skal tages. En lovpakke indeholder teori, manøvrebane, køreteknisk anlæg (glatbane) og 16 lektioner på vej.

Hvad er en manøvrebane?

En manøvrebane som også kaldes kravlegår er en bane hvor du for første gang sidder alene i en bil og din undervisning starter her. Der er 3-4 elever ad gangen på en manøvrebane. Det varer ca. 3 timer.

Hvordan får jeg tildelt en kørelærer?

Elever tildeles tilfældigt kørelærerne som alle er søde og bruger humor i deres undervisning. Hvis man er flere venner der starter sammen og ønsker samme lærer, eller hvis man i det hele taget ønsker en bestemt lærer vil vi bestræbe os for at få det i opfyldelse.

Kan jeg skifte kørelærer, hvis kemien imellem mig og min kørelærer ikke passer?

Du kan altid skifte kørelærer i dit forløb hvis kemien mellem dig og din kørelærer ikke passer. Du kan kontakte køreskolen via hjemmesiden og få skiftet kørelærer med et samme.

Hvordan foregår teoriprøven?

Du får vist 25 billeder og til hvert billede er der fra 2 - 4 svarmuligheder. For at bestå teoriprøven må du højst have fejl i 5 billeder.

Er der ventetid på en teoriprøve?

Der er normalt altid ventetid på en teoriprøve. Den normale ventetid er ca. 2-4 uger. Der kan være perioder hvor der er lidt længere ventetid på prøver.

Hvornår må jeg gå til teoriprøve?

Man kan tidligst aflægge teoriprøven 1 måned før man fylder 17 år.

Hvad koster en teoriprøve?

En teoriprøve til alm. bil koster 800,- ( 600 til kommunen og 200 i administrationsgebyr)

En kontrollerende prøve ved generhvervelse koster 1100,- (890,- til kommunen og 210 i administrationsgebyr)

Hvordan kan jeg indstilles til en teoriprøve?

For at blive indstillet til en prøve skal du have følgende papir klar.

Ansøgningsskema (Fås på køreskolen eller manøvrebanen.)

Kopi af sygesikring (En almindelig sort og hvid kopi)

Førstehjælpsbevis (bestilles hos køreskolen)

Lægeerklæring (husk at medbringe pasfoto - bestille hos egen læge)

Alle papirerne afleveres samlet til ens kørelærer. Teoriprøven kan ikke bestilles før alle papirerne er blevet afleveret og godkendt. Det tager normalt 1 uge at få godkendt papirerne.

Hvad betyder det at mine papirer er sendt videre til embedslægen?

Det betyder at der har været en anmærkning i lægeerklæringen og derfor skal embedslægen godkende papirerne. Det vil normalt tage lidt længere tid at få godkendt sine papirer. F.eks. kan embedslægen bestemme at kørekortet kun kan udstedes for 2 år ad gangen.

Kan min praktiske prøve bestilles før min teoriprøve?

Nej den teoretiske prøve skal være bestået før den praktiske prøve kan bestilles.

Hvor hurtigt får jeg resultatet på min teoriprøve?

Du får svar med det samme efter prøven.

Hvad gør jeg hvis jeg ikke består min teoriprøve?

Du tager kontakt til din kørelærer som vil sørge for at bestille en ny teoriprøve til dig. Du skal betale for et nyt gebyr for at komme op til teoriprøven. Det er det vigtigt at man får øvet sig før man tager op til teoriprøven dette kan gøres ved at komme til undervisning på skolen eller øve selv hjemmefra via en onlinekode.

Øver i teoriprøver på køreskolen?

Ja, vi øver teoriprøver til næsten alle undervisninger og hvert billede gennemgås grundigt så alle er med.

Hvornår kan jeg komme på glatbane (køreteknisk anlæg)?

Når du har bestået din teoriprøve kan der bestilles glatbane igennem køreskolen. Du kan se oplysninger på din lektionsplan for bestilling af glatbanen. Den ligger typisk 1 uge før din praktiske prøve.

Hvornår kan jeg tidligst aflægge den praktiske prøve?

Du kan tidligst aflægge den praktiske prøve den dag du fylder 17 år.

Hvem bestiller den praktiske prøve?

Din kørelærer bestiller den praktiske prøve, når dig og din kørelærer i fællesskab vurderer at du er klar til at komme op.

Hvilken bil skal jeg køre i til den praktiske prøve?

Den praktiske prøve aflægges i skolebilen, dvs. den bil du har øvet i og kender godt.

Hvordan forløber den praktiske køreprøve?

Den praktiske prøve varer normalt 30- 45 minutter. Du bliver bedømt af en prøvesagkyndig (normalt politiassistent). Han indtager kørelærerens plads og vurderer om du har lært de nødvendige færdigheder og kan køre bilen sikkert gennem trafikken.

Prøven starter med undersøgelse køretøjets udstyr. Læs mere under bilens teknik.

Hvor lang tids pause må jeg holde i min undervisning?

Loven siger du ikke må holde pause i mere end 3 mdr. da dette vil medføre at du skal starte helt forfra.

Kan jeg få refunderet mine penge hvis jeg standser midt i mit forløb?

Ja du kan få refunderet det resterende beløb, så længe lovpakken er gyldig. Du betaler kun listeprisen for det du har taget og resten refunderes til din konto. Bemærk at en lovpakke kun er gyldig i 12 år fra købsdato. Overskrides pausereglen vil lovpakken ikke længere være gyldig.